Авторефрактометрия

АвторефрактометърАвторефрактометрията е компютърна диагностика на зрението. Това е обективно изследване на рефракцията /пречупвателната сила/ на оптичните среди на окото. Авторефрактометрията дава общата пречупвателна сила на окото в диоптри и помага при изписването на очила.

Ние разполагаме с най – ново поколение уред на Huvitz наричан Авторефрактокератометър

За разлика от стандартният който измерва диоптрите на окото новия модел показва и силата на хоризонталния и вертикалния меридиян на роговицата както и кривината на същата.

За повече информация за кератометрията натиснете тук.