Здрави детски очи

Все повече малки деца страдат от различни очни заболявания, сочи статистиката. Но ако по света профилактичните прегледи на очите са задължителни, у нас те се подценяват. Много често се случва родителите да закъснеят с първия преглед, не знаейки, че възрастта до 7 години е периодът, в който се изгражда и утвърждава връзката око – мозък и възрастта, в която може успешно да се излекуват голяма част от очните заболявания.

На каква възраст за първи път да заведем детето на преглед при очен специалист?

Д-р ГолевПървият профилактичен преглед трябва да бъде направен около 6-месечна възраст.

Кои са най-честите очни заболявания при децата?

Проблем за всеки възрастов период при децата са:

  • вродените заболявания на зрителния анализатор, които в основната си част се диагностицират още в кърмаческия период;
  • рефракционните аномалии (или грешки) – далекогледство, късогледство и астигматизъм;
  • кривогледството;
  • амблиопията или т.нар. мързеливо око;
  • и възпалителните и алергични заболявания на очните структури, предимно на конюнктивата, т.нар. конюнктивити.

Кои са рисковите фактори за развитие на проблем с очите при децата?

Д-р ГолевОсновният рисков фактор е наследствеността. Трябва да се знае, че децата на родители с очни заболявания (например мързеливо око, кривогледство, рефракционни грешки) имат по-голям риск от очна патология в сравнение с общата детска популация. Липсата на очна патология в семейството обаче не е гаранция за липсата на патология и при детето. Друг много важен и подлежащ на контрол рисков фактор е травматизма – очният травматизъм е най-честата причина за ненаследствена, едноочна слепота както при децата, така и при възрастните. Необходим е стриктен родителски и учителски контрол за предпазване от наранявания на зрителния анализатор.

На каква възраст най-рано може да се открие кривогледството?

Въпреки че всичко е изключително индивидуално, все пак наличието на координираност в очните движения, опит за фиксиране и задържане на погледа върху „обекта на интерес”, започва още към края на 1-вия месец. Това означава, че още в първите 2-3 месеца можем да поставим диагнозата кривогледство. Кривоглесдтвото не се израства и при всяко съмнение за кривене детето трябва да се насочи към офталмолог. Очила могат да се изпишат още преди първата година, това особено се налага в случите на кривогледство и т.нар. анизометропия – разлика в диоптрите между двете очи (повече от 1 диоптър при далекогледство и астигматизъм и повече от 3 диоптри при миопия) – това състояние води до развитието на мързеливо око.

Какви са последиците от кривогледството, ако то не бъде лекувано?

При кривогледството детето гледа само с едното си око. Мозъкът никога не получава едновременно информация и от двете очи. Най-висшата функция на зрителната система, т.нар стереоскопично зрение (дълбочинно, триизмерно зрение), не се осъществява. Кривогледството не е само козметичен дефект, но и дълбоко функционално разстройство на двуочното зрение.

Има ли симптоми, които биха могли да подскажат на родителите, че детето им има проблем с очите?

За съжаление, голяма част от очните заболявания нямат явни, лесно забележими симптоми. Много важен е и т.нар. критичен период за зрително съзряване – това е възрастта до 7 – 8 годишна възраст – възрастта, до която се осъществява и успешното лечение на голяма част от очните заболявания. Важно е родителите да знаят, че не е нормално детето им да криви очите си, дори и да е няколко месечно бебе, зеницата му да е бяла или окото зачервено.

Какви препоръки бихте дали на родителите, как да опазят детските очи здрави?

Единственото и най-важно нещо, което могат да направят родителите, е да водят редовно децата си на профилактични прегледи – на 6 месеца, 1, 3 и 6-7 годишна възраст. Това е възрастта, в която децата не могат да съобщят за наличието на очен проблем – малките деца не осъзнават наличие на проблем и не са критични към наличието на подобен. Както се спомена, възрастта до 7 години е периодът, в който се изгражда и утвърждава връзката око – мозък и възрастта, в която можем успешно да лекуваме мързеливото око.

За повече информация свъжете се с Д-р Димитър Голев – специалист по очни болести