Най-нов модел тонометър

ТонометрияОчен център “Д-р Голев” вече разполага с най – новия безконтактен тонометър за измерване на вътреочното налягане. С този тонометър изследването става по-бързо и  прецизно.

За да се осъществи измерването апаратът нежно впръсква въздух в окото. Тонометърът се води с най – мекото т.н ПУФ на света. Няма нужда от допълнително поставяне на капки за да се осъществи изследването

Кога се провежда изследването ?

Основно тонометрия се прави за диагностициране на глаукома (очно заболяване, съпроводено с повишино вътреочно налягане), както и при други заболявания, съпроводени с повишаване или понижаване на вътреочното налягане (отлепване на ретината и др.)

Станете наш пациент . Запазете си час при Д-р Димитър Голев – специалист по очни болести