Флуоресцинова анфиография

флуоресцинова ангиоагафияПри това изследване се използва свойството на веществото Флуоресцеин да флуоресцеира (свети) при осветяване със синя светлина. Използва се фундус камера, в която се излъчва безвредна синя светлина с дължина на вълната 490 nm. Веществото се инжектира венозно, като след точно определени интервали се правят серия от снимки на очното дъно, наречени ангиограма. Снимките демонстрират състоянието на оцветените от багрилното вещество съдове на ретината и разкриват голям брой патологични промени. флуоресц0инова ангиографиФлуоресцеиновата ангиография е основна диагностична процедура при диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, свързана с възрастта, тумори, възпалителни и съдови заболявания на очното дъно. В очен център “Д-р Голев” се използва най-новия апарат на фирмата Carl Zeiss. За повече информация и съвети свържете се с Д-р Димитър Голев – специалист офталмолог