Здрави детски очи

Все повече малки деца страдат от различни очни заболявания, сочи статистиката. Но ако по света профилактичните прегледи на очите са задължителни, у нас те се подценяват. Много често се случва родителите да закъснеят с първия преглед, не знаейки, че възрастта до 7 години е периодът, в който се изгражда и утвърждава връзката око – мозък и възрастта, в която може успешно да се излекуват голяма част от очните заболявания.

На каква възраст за първи път да заведем детето на преглед при очен специалист?

Първият профилактичен преглед трябва да бъде направен около 6-месечна възраст.

Кои са най-честите очни заболявания при децата?

Проблем за всеки възрастов период при децата са:

  • вродените заболявания на зрителния анализатор, които в основната си част се диагностицират още в кърмаческия период;
  • рефракционните аномалии (или грешки) – далекогледство, късогледство и астигматизъм;
  • кривогледството;
  • амблиопията или т.нар. мързеливо око;
  • и възпалителните и алергични заболявания на очните структури, предимно на конюнктивата, т.нар. конюнктивити.

Кои са рисковите фактори за развитие на проблем с очите при децата?

Основният рисков фактор е наследствеността. Трябва да се знае, че децата на родители с очни заболявания (например мързеливо око, кривогледство, рефракционни грешки) имат по-голям риск от очна патология в сравнение с общата детска популация. Липсата на очна патология в семейството обаче не е гаранция за липсата на патология и при детето. Друг много важен и подлежащ на контрол рисков фактор е травматизма – очният травматизъм е най-честата причина за ненаследствена, едноочна слепота както при децата, така и при възрастните. Необходим е стриктен родителски и учителски контрол за предпазване от наранявания на зрителния анализатор.

На каква възраст най-рано може да се открие кривогледството?

Въпреки че всичко е изключително индивидуално, все пак наличието на координираност в очните движения, опит за фиксиране и задържане на погледа върху „обекта на интерес”, започва още към края на 1-вия месец. Това означава, че още в първите 2-3 месеца можем да поставим диагнозата кривогледство. Кривоглесдтвото не се израства и при всяко съмнение за кривене детето трябва да се насочи към офталмолог. Очила могат да се изпишат още преди първата година, това особено се налага в случите на кривогледство и т.нар. анизометропия – разлика в диоптрите между двете очи (повече от 1 диоптър при далекогледство и астигматизъм и повече от 3 диоптри при миопия) – това състояние води до развитието на мързеливо око.

Какви са последиците от кривогледството, ако то не бъде лекувано?

При кривогледството детето гледа само с едното си око. Мозъкът никога не получава едновременно информация и от двете очи. Най-висшата функция на зрителната система, т.нар стереоскопично зрение (дълбочинно, триизмерно зрение), не се осъществява. Кривогледството не е само козметичен дефект, но и дълбоко функционално разстройство на двуочното зрение.

Има ли симптоми, които биха могли да подскажат на родителите, че детето им има проблем с очите?

За съжаление, голяма част от очните заболявания нямат явни, лесно забележими симптоми. Много важен е и т.нар. критичен период за зрително съзряване – това е възрастта до 7 – 8 годишна възраст – възрастта, до която се осъществява и успешното лечение на голяма част от очните заболявания. Важно е родителите да знаят, че не е нормално детето им да криви очите си, дори и да е няколко месечно бебе, зеницата му да е бяла или окото зачервено.

Какви препоръки бихте дали на родителите, как да опазят детските очи здрави?

Единственото и най-важно нещо, което могат да направят родителите, е да водят редовно децата си на профилактични прегледи – на 6 месеца, 1, 3 и 6-7 годишна възраст. Това е възрастта, в която децата не могат да съобщят за наличието на очен проблем – малките деца не осъзнават наличие на проблем и не са критични към наличието на подобен. Както се спомена, възрастта до 7 години е периодът, в който се изгражда и утвърждава връзката око – мозък и възрастта, в която можем успешно да лекуваме мързеливото око.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *