Как да разпознаем Глаукомата

Глаукомата е заболяване, което без лечение води до слепота в следствие на клетъчна смърт на нервни клетки и увреждане на оптичния нерв, което води до промени на зрителното поле. Не случайно глаукомата се нарича тихия крадец.

Човек осъзнава, че зрението му е намаляло чак, когато спадне под 50%. Процеса е необратим. Ако заболяването не се открие на време и не се лекува,се стига до слепота.

В миналото глаукомата се свързваше изключително с повишено очно налягане. Днес се знае, че това е само рисков фактор, но не е основна причина. При около една трета от болните глаукома възниква поради съдови заболявания, водещи до същите промени, без да е налице повишено налягане – т.нар. глаукома с ниско налягане.

Заболяването се развива в различни форми и може да се появи в различна възраст, дори веднага след раждането. Най-често се проявява след 35-40 години. Болестта е и генетично обусловена, често се развива при хора, които имат в семейството си близки с подобни заболявания.

Какви са оплакванията при развитие на глаукома?
Те са различни в зависимост от формата на заболяването. Може да има пристъпи с болки, замъгляване на зрението, зачервяване, виждане на цветни кръгове около лампата. Но може и да няма такива симптоми, така е при пациентите с т.нар. откритоъгълна глаукома.

Субективната симптоматика основно се свежда до намаление на зрението и може да се сбърка със старческо перде.
При смущения в зрението, особено при хора над 40 години, при хора, които често сменят очилата, трябва да се направят изследвания.

Какво е лечението?
Има много лекарства, които се употребяват самостоятелно или комбинирано – капки, медикаменти за общо приложение.

Когато се достигне до компенсиране на налягането с три или повече медикамента, може да се помисли за оперативно лечение, за лазер лечение. Когато става дума за вторична глаукома, възникнала вследствие на друго очно заболяване, трябва да лекуваме и основното заболяване.

Трябва да се знае, че пораженията върху зрението при глаукома са необратими. Но ако навреме се приложи лечение, можем да предотвратим този неприятен ход на глаукомния процес.

Достъпно ли е лечението за пациентите?
Колкото по-напреднало е заболяването, толкова по-скъпа е терапията. Освен това болният става нетрудоспособен и е в тежест на близките си и на цялото общество. Затова се борим за пълно реимбурсиране на лекарствата срещу глаукома. Досега те се поемаха изцяло от НЗОК, сега касата върна реимбурсацията до 50%, което е жестоко. Ако един пенсионер трябва да се лекува с три медикамента, цялата му пенсия би отишла за тези лекарства.

Има и друг проблем – касата плаща за прегледи през шест месеца, а през това време вътреочното налягане може да достигне високи стойности, да се стигне до тежки последици за зрението.

Има ли възможност пациентите сами да следят вътреочното си налягане?
Разбира се, по света има създадени такива методи. Вкъщи пациентът притежава приспособления за самоизмерване на очното налягане, дори на зрителното поле. Обикновено в този контрол са ангажирани и членове на семейството. При домашни условия много успешно може да се проследи налягането в определени часове, да се правят денонощни криви.

След това пациентът съобщава на лекаря данните по интернет и ако е необходимо, се предприемат корекции в лечението. Вероятно в бъдеще този начин на контрол ще бъде разпространен.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *