ХАЛАЦИОН (ЕЧЕМИК)

Халационът (ечемик) е най-честото възпаление на клепача. Получава се при лоша зрителна и комунална хигиена, отказ от ползване на очила, или завишени нива на кръвната захар.

Халационът най-често се появява след възпалително запушване на изходните канали на Мейбомиевите жлези, вследствие на предшестващ вътрешен ечемик (Hordeolum internum) или като хронично възпаление.

При хордеолумът (външен и вътрешен) измененията са както при всички локализирани гнойни инфекции – болка, оток, зачервяване и т.н. При липса на ефект от лечението в първите 1-2 седмици се препоръчва оперативен подход, който цели почистване на гнойното съдържимо на образуваната киста. Операцията е ефективна и не оставя никакви белези.

Халационът често рецидивира, а това налага търсене на предразполагащ терен, например некоригирана рефракционна аномалия. При често рецидивиращи или множествени хордеолуми винаги трябва да се подозира и търси активно захарен диабет.

Трябва да се знае, че вътрешният ечемик е сериозно състояние, защото може да се разпространи по венозните съдове до кавернозния синус и да се получи тромбоза, което е много сериозно усложнение. За това трябва стриктно да се спазва назначената терапия и никога да не се прибягва до самолечение и още повече до изстискване на гнойника.