Нашата клиника разполага с най-добрият в света последен модел оптичен биометър Lenstar 900 PRO APS (Auto positioning system)  .

Този апарат извършва прецизни измервания на очните среди и определя стойността на лещата преди операция на вътрешно перде (катаракта) , независимо дали е монофокална , мултифокална или астигматична.

Този апарат е единственият в света, който има вграден алгоритъм Hill – RBF и дава почти 100% гаранция на качеството на зрение след катарактална хирургия.

Двойната кератометрия с 32 измервателни местоположения осигурява прецизни и точни измервания, които са от съществено значение за сложното изчисление на торичните и мултифокалните лещи .