Коордиметрия

Коордиметрията е точен и бръз начин за изследване на диплопията(двойното виждане).

Центъра разполага с автоматизиран компютърен коордиметър който прави изследването достъпно за деца над 3 годишна възраст.Изследваният сяда на 50 см от централната точка на монитора с фиксирана глава. Пред очите му се поставят червено – зелени очила и се вкючва теста. Резултата се показва автоматично от компютъра. Показват се две коордиметрични картини който представляват директен графичен запис на двете погледни полета.

Изследването е необходимо при:

♦ Пареза на очен мускул
♦ Парализа на очен мускул
♦ Хетерофория (Скрито кривогледство)