Ретинален лазер

Медицински очен център Д-р Голев разполага с последен модел лазер Carl Zeiss Visulas Trion или т.н троен лазер.

Този лазер е може би най-добрия лазер в света за обработка на ретина и трабекулопластика. Нарича се троен лазер понеже диодите му вътре произвеждат три вида на лъчи червен (659nm) , зелен (532nm) и жълт(561nm) .

Зависимост от вида на заболяването лекаря определя какъв цвят да бъде лазерния лъч и по този начин обработката на ретината или трабекулума става по-прецизна.

Основен метод за лечение на заболяванията на ретината- диабет , макулна дегенерация, съдови заболявания и периферни дегенерации.

Единствено лазерната коагулация (когато може да бъде извършена и то правилно) може да стабилизира състоянието на вашата ретина в дългосрочен план.

С помощта на лазертерапията загубата на зрението при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се предотвратява в повече от 70% от случаите. Пациентите с пролиферативна диабетна ретинопатия се нуждаят от обработка на цялата ретина.

Това лечение се нарича ПЛК (панретинна лазер коагулация). Премахвайки неоваскуларизациите, ПЛК намалява риска от тежка загуба на зрението. Лечението е амбулаторно и изисква от 3 до 6 лазерни сеанса от по 5 до 15 минути всеки. При съдови заболявания чрез ретиналния лазер целим ограничаване на отока, хеморагиите и пролиферациите на засегнатия участък .

При периферните дегенерации,както и при дупки, схизи , надигания ретиналния лазер укрепва засегнатата зона и я изолира.В този случай е необходимо да се направи цялостен периферен лазерен серклаж.