Тонометрия

Какво представлява изследването?

Метод за непряко измерване на вътреочното налягане. Измерва се способността на очната ябълка да се деформира, според което се съди за вътреочното налягане.

Кога се провежда?

Основно тонометрия се прави за диагностициране на глаукома (очно заболяване, съпроводено с повишино вътреочно налягане), както и при други заболявания, съпроводени с повишаване или понижаване на вътреочното налягане (отлепване на ретината и др.)

Как се провежда?

“Очен център Д-р Голев” разполага с най – новия модел безконтактен тонометър на Райхарт.  Не е нужна апликация на капки за да се осъществи измерването.  Измерването на налаягането става чрез нежно впръскване на въздух във окото на пациента.

Апаратура, с която разполага клиниката:

Безконтактен тонометър HNT-1P Huvitz