Друзи на окото

Друзите са малки жълтеникави отлагания от мастни протеини (липиди), които се натрупват под ретината. Това е най-честата находна при офталомогичен преглед при пациента с дегенерация на макулата, свързана с възрастта.

Друзите изглеждат като натрошен ситен чакъл. Има два различни вида друзи: меки и твърди.

 • Меките са големи и събрани по-близо една до друга
 • Твърдите са по-малки и по-разпространени

Тъй като друзи се увеличават, те могат да причинят кървене и белези в клетките на макулата. С течение на времето това може да доведе до загуба на централно зрение.

След като друзите са следстие на макулна дегенерация те могат да бъдат в едното око или в двете, като едно от очите да е в по-напреднал стадий на заболяването.

Има три стадия относно размера на т.нар. “друзи” под ретината.

 • Първи стадий – Ранен стадий, при който диагнозата се поставя на базата на размера на друзите (до 124 микрона). В този стадий пациентите нямат загуба на зрение.
 • Втори стадий – наречен интермедиерен (междинен). При него размерът на друзите става по-голям от 124 микрона, появяват се пигментни промени на ретината, или и двете нарушения едновременно. В този стадий може да има някаква степен на загуба на зрение, но повечето пациенти нямат оплаквания.
 • Трети стадий – късен стадий, при който пациентите имат загуба на зрение поради нарушаване на макулата.

Диагноза

За диагнозата на основното заболяване – макулена дегенерация се използва теста на Амслер, който представлява фина решетка за откриване на метаморфопсии (разкривяване на линиите). Важен е прегледът при офталмолог. Установяването на дори дискретни промени в жълтото петно изисква допълнително уточняване с ОСТ, AнгиоОСТ и флуоресцеинова ангиография.

Лечение на друзи на окото

Лечението е конплексно. Изплолзват се апликации на Anti VEGF медикаменти – правят се три натоварващи дози, след което пациентът се проследява и при необходимост лечението се продължава. Най-новото лечение на сухата форма на възрастова дегенеация е т.нар. ретинално подмладяване. То се осъществява с помощта на наносекунден лазер – 2RТ. Лазерът стимулира ретиналната тъкан на клетъчно ниво. Подобрява се метаболизма на макулата. В 50% от случаите друзите намаляват или изчезват.

Очна клиника “Д-р Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на друзи на окото така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “ГОЛЕВ”

 • 0877 505 151
 • гр.Хасково, бул.България 43
 • 0887807667
 • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
 • 0877845799
 • гр.Харманли, бул. България 46