витректомия

Най-съвременния метод за премахване на увредената леща е чрез ултразвук и се нарича факоемулсификация.

Нашата клиника разполага с най- новият комбиниран модел апарат за факоемулсофикация Stellaris Elite с адаптивни флуиди. Опцията адаптивни флуиди дава възможност постоянно да се подържа едно константно ниво на предната камера по време. на операцията на катаракта ( вътрешно перде) .  Така се минимизира риска от усложнения по време на операцията сързани с колапс на предна камера както при по-старите модели .

Катарактата е сред най-често срещаните заболявания на окото. Единственото ефективно лечение е хирургичното отстраняване на потъмнената леща и замяната й с изкуствена вътреочна леща. Тази операция е сред най-често извършваните интервенции в света и има натрупан огромен опит от нейното прилагане.

Операцията се извършва без пълна упойка, а с капкова анестезия, която напълно обезболява пациента за тази интервенция. Прави се 1 миниатюрен разрез, около 1,8 милиметра през който се извършва цялата операция и който не налага шев в края на операцията. Използва се втори помощен канал по-малък от милиметър. Следва инжектиране на вискосубстанция в предната камера.

С помощта на капсулни пинсети се прави кръгъл отвор в централната част на капсула. Това е важна и деликатна част от операцията, която осигурява безпроблемно протичане на следващите етапи от интервенцията. Следва етапа на хидродисекция, който представлява инжектиране на физиологичен разтвор с цел отделяне на лещата от капсулата. Следващия етап от операцията е вкарването на ултразвуковия наконечник, който се използва за разбиване и аспирация на помътнялата леща. Премахването на потъмнената леща чрез ултразвук се нарича факоемулсификация и метода погрешно е добил известност с популярното наименование „лазер”.

Ултразвуковия наконечник извършва вибрации с много висока честота като по този начин раздробява потъмнената леша. Адаптивните флуиди предпазват от колабиране на предна камера. Едновременно с висок вакум се аспирира разбития материал. Тази част от операцията понякога е затруднена от променената плътност на лещата, която се наблюдава при напреднал етап на заболяването. В този смисъл, е препоръчително лечението да се извършва на време. Факоемулсификацията е най-нетравматичния метод за премахване на потъмнената леща при катаракта.

След приключване на пълното премахване на потъмнената леща следва имплантиране на изкуствена, мека леща чрез специален инжектор поставен в миниатюрния разрез. При имплантацията, меката леща се разгъва и заема мястото на естествената леща. По време на самата манипулация пациентът не изпитва болка и може да напусне клиниката непосредствено след интервенцията.