ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА „ БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО“

  1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО:

1) „Очен медицински център Д-р Голев“ ЕООД или „Очна Клиника Голев-Дюнягьоз“ със седалище и адрес на управление: град Хасково бул.България 43

!!! Настоящите правила за провеждане на ИГРАТА „БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО“ са задължителни за организатора и всички участници

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3) Периодът, в който участниците, изпълнили условията за участие, могат да се включат в играта, започва на 15.02.24 г. и ще продължи до 15.03.24 г. освен при промени, съгласно т. 22

Последният ден, в който участниците могат да се регистрират за участие е 15.03.24 г.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СТЪПКИ

4) Право на участие има всяко лице, навършило 18-годишна възраст, изпълнило коректно всички условия на играта.

5) Участникът трябва да е харесал страницата на Очна клиника Д-р Голев – Дюнягьоз, да е споделил поста за ИГРАТА „БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО“  публично в своя профил, да е харесал публикацията и да е тагнал(отбелязал) двама свои приятели, които биха се зарадвали да спечелят наградата. След като коментира поста, дамата или господина трябва да попълни формулярът към публикацията, като въведе:

– тя/той трябва да въведе коректно три имена, възраст, имейл и телефон

– да се съгласи с общите условия, правила и защита на лични данни

– да попълни кратка анкета

– да се съгласи да получава търговски съобщения на електронната си поща

да последва Очна клиника “Голев” – Дюнягьоз  (Eye clinic Golev) в социалните мрежи

  1. СПЕЦИФИКИ НА НАГРАДАТА:

6) Процедурата „БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО“ е персонална. Тя не може да бъде преотстъпвана, подарявана или да е обект на търговски взаимоотношения между победителя и трети лица.

7) Наградата от играта  „БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО“ ВКЛЮЧВА:

-Oбстоен очен преглед, измерване на дебелината на роговицата, размера на зеницата и рефракционните грешки

-Лазерна корекция с най-модерният и най-бързият в България безконтактен немски лазер SCHWIND AMARIS 750S .

-Безплатно настаняване на хотел

-Победителят ще бъде избран чрез компютърна програма за да се избегнат всички съмнения за манипулация.

Повече за лазерната процедурата Trans-PRK:

Trans-PRK е популярна и ефективна хирургична процедура, предназначена да коригира често срещани проблеми със зрението като късогледство (миопия), далекогледство (хиперметропия) и астигматизъм. Процедурата има за цел да намали или елиминира необходимостта от очила или контактни лещи чрез промяна на формата на роговицата, прозрачната предна част на окото. Чрез ексимерен лазер подлежащата тъкан на роговицата се променя , коригирайки зрението на пациента. Не всеки е подходящ кандидат за Trans-PRK. Допустимостта се определя въз основа на фактори като възраст, цялостно здраве на очите и стабилността на предписанието на пациента. Извършва се цялостен очен преглед, за да се оцени кандидатурата. Преди лазерната корекция пациентът се подлага на обстоен очен преглед за измерване на дебелината на роговицата, размера на зеницата и рефракционните грешки, топография и ОСТ-скенер. Хирургът обсъжда с пациента реалните очаквания от процедурата.

Процедурата Trans-PRK обикновено е бърза, с продължителност около 30 секунди на око.

Пациентите често изпитват подобрено зрение веднага след Trans-PRK, но може да отнеме няколко дни за оптимални резултати. Лек дискомфорт, сухота в очите и временни колебания в зрението са чести по време на първоначалния период на възстановяване. Последващите прегледи от очният лекар са от решаващо значение за проследяване на напредъка.

Пациентите се съветват да следват инструкциите след лазерната корекция, включително използване на предписани капки за очи, избягване на натоварващи дейности и защита на очите от дразнители 10 дни след лазерната корекция.

В обобщение, Trans-PRK е популярна и ефективна лазерна корекция за хора, които искат да намалят или премахнат зависимостта си от очила или контактни лещи чрез преформатиране на роговицата с помощта на модерна лазерна технология.

За лазерната корекция Trans-PRK пациентите идват в клиниката сутрин, прегледите им се правят сутринта след , което последва лазерна корекция на зрението. Златният стандарт е контролен преглед един ден след лазерната корекция.

8) Процедурата „БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО“ НЕ ВКЛЮЧВА:

Транспорт от Очна клиника Д-р Голев-Дюнягьоз

Стандартна лекарствена терапия и всички евентуални консумативи по предполагаемото лечение

Наградата НЕ включва личните разходи на победителя по пребиваването му в гр.Хасково

9) Датата на провеждане на процедурата може да бъде съобразена с желанията и възможностите на победителя, като се вземе предвид и графика и заетостта на д-р Димитър Голев – специалист по очни болести и рефрактивен хирург.

10) Най-важното е мнението на  д-р Димитър Голев. Актуалните изследвания, рецепта за очила и корнеална топография ще определи възможността за провеждане на процедурата . Ако победителят има нужда от продължително офталмологично лечение и има множество проблеми  по отношение на очното си здраве се включва т.14.

  1. ПУБЛИЧНОСТ

11) Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на събитието на сайта ни https://www.oftalmolog.bg

12) Посредством регистрацията си за участие в играта, участникът потвърждава, че е запознат с настоящите правила и приема техните условия, както и че се съгласява да участва в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъде изтеглен като печелищ.

  1. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

13) Организаторът запазва право да отстрани участник при неспазване на настоящите правила от т.4 и т.5 или при опит за измама.

14) Организаторът може да отстрани участник при констатиране на невъзможност при нея/ него да бъде осъществена процедурата. Ако това се случи, нов участник ще бъде избран като това ще бъде предварително оповестено.

15) По всяко време победителят може да откаже извършването на процедурата по лични или други причини като това води до избор на нов победител, който да се възползва от процедурата.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17) Събитието се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Посредством регистрацията си за участие в събитието с изпълнение на действията от т.5, участникът дава съгласие за събиране и съхраняване на негови лични данни за целите на провеждането му, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно продукти, прегледи и т.н.

18) При провеждане на събитието Организаторът спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, предоставени от участниците за участие в играта, като ги запази конфиденциални и ги използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите правила. Всеки един участник има право на достъп до своите данни, съхранявани при Организатора, както и да извършва промени /корекции в предоставените на Организатора лични данни по каналите за комуникация, оставени от него.

19) Организаторът на събитието е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

20) Данните на всички участници ще бъдат съхранявани в база данни на Организатора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

21) Организаторът запазва право да прекрати събитието по всяко време, при настъпване на независещи от него обстоятелства, които осуетяват по-нататъшното провеждане и не могат да бъдат отстранени от Организатора. Прекратяването на играта се обявява по реда на т.11 по-горе.

  1. ФИНАЛНИ УСЛОВИЯ

22) Организаторът запазва право по негова преценка да изменя или допълва настоящите правила. Всички промени в играта Организаторът обявява по реда на т.11. Промени в сроковете за провеждане на събитието или датата на изтегляне на победителя се обявяват по същия начин.

23) Допълнителна информация за играта всеки участник може да получи на място в клиниката на „Очна клиника Д-р Голев -Дюнягьоз“ или на официалния ни сайт.

24) Евентуални споровете между организатора и участниците във връзка със събитието ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалище на Организатора.

  1. Необходими документи

Рецепта за очила

Корнеална топография

  1. Последна промяна

Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на дата 14.02.24 г.