ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАУКОМА

КАКВО Е ГЛАУКОМА?

Глаукома е група очни заболявания, които увреждат зрителния нерв.

В ранните стадии заболяването може да бъде безсимптомно. Ако не се лекува, глаукомата може да доведе до слепота. Подходящото лечение зависи от типа и стадия на глаукомата. Когато възможностите на медикаментозната терапия се изчерпят се преминава към хирургично лечение.

ЛАЗЕРНА ХИРУРГИЯ ПРИ ГЛАУКОМА – ЛАЗЕРНА ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА

Лазерната хирургия е лечение, което помага за контрола на вътреочното налягане, но в повечето случаи има временен ефект. При лазерното лечение се използва лъч светлина с висока енергия и определена дължина на вълната. С него се въздейства върху дренажна система на окото и се улеснява отичането на вътреочната течност.

Лазерното лечение се осъществява бързо и безболезнено. Тази процедура е подходяща за пациенти с откритоъгълна глаукома. Резултатите показват , че при повече от 90 % от третираните пациенти спират да поставят капки в срок между 5 и 10 години.

КОНВЕНЦИОНАЛНА ХИРУРГИЯ – ТРАБЕКУЛЕКТОМИЯ

Когато медикаментозната или лазерната терапия не могат да понижат ВОН (вътреочното налягане) достатъчно се препоръчва хирургична интервенция, наречена трабекулектомия (конвенционална хирургия).

При нея се прави миниатюрен дренажен отвор, който позволява на вътреочната течност да се отича извън окото и спомага за понижаване на очното налягане. Това предотвратява или намалява увреждането на оптичния нерв.

С течение на времето, хирургично създадения дренажен отвор е възможно да се затвори частично или напълно и налягането отново да се повиши. Това се получава, защото организмът се опитва да „заздрави” новия отвор на очната ябълка.

Бързо заздравяване се среща често при млади пациенти. Медикаменти, които противодействат на този механизъм са Митомицин С и 5-FU.
Те действат в посока на по-бавно заздравяване на филтрационния отвор.
Когато е необходимо тази филтрираща операция може да се осъществи многократно в едно и също око.

АНТИГЛАУКОМНА ХИРУРГИЯ С ИМПЛАНТИ

Когато медикаментозното лечение, конвенционалната и лазерна хирургия претърпят провал в поддържане на ниско ВОН, може да се прибегне до употребата на импланти (глаукомни дренажни устройства).

Идеята на имплантите е да подобрят стандартната глаукомна хирургия чрез поставяне на устройство, което ще запази отворен хирургически създадения дренажен отвор.

Съществуват 2 типа импланти – „клапни” (Ахмед или Крупин) и „без клапи” (Молтено, Бервелд). Най-често се използват в очи с „усложнена глаукома”, конгенитална и неоваскуларна глаукома.

Имплантите се поставят върху повърхността на очната ябълка под конюнктивата. Малка тръбичка се вмъква в предната камера на окото, пред ириса. Вътреочната течност се дренира през нея до задната част на импланта и по този начин се понижава ВОН.

НОВИ ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ ПРИ ГЛАУКОМА

Новите хирургични методи обещават по-малко постоперативни усложнения, но дългосрочната им ефективност не е напълно изяснена. Към тези методи се отнасят мини-имплантите (Ex-press, iStent), които се поставят в хода на конвенционалната операция (трабекулектомия). Смята се, че намалява вероятността от рязкото понижаване на очното налягане в ранния постоперативен период.

ЦИКЛОКРИОТЕРАПИЯ

Тази хирургична интервенция използваме при слепи, болезнени очи, когато другите типове на медикаментозно или хирургично лечение не могат да доведат до подобряване на стойностите на ВОН.

При криотерапията, сонда с много ниска температура многократно се допира до склерата (бялата част на окото). По този начин се предизвиква атрофия на цилиарното тяло, което произвежда вътреочната течност. След процедурата, налягането временно се повишава и пациентите могат да имат средна до тежка степен на болка.

ЦИКЛОФОТОКОАГУЛАЦИЯ

Този метод представлява съвременно мини инвазивно хирургично лечение с лазер при неповлияващите се по друг начин пациенти от глаукома.
Този метод  дава отлични резултати при всички пациенти, като заменя необходимостта от дългогодишно постявяне на очни капки и води до трайно намаление на очното налягане. Със специална сонда през склерата се извършва деструкция на цилиарното тяло, което произвежда вътреочна течност и е в основата на заболяването.

ГЛАУКОМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Детската глаукома се среща при бебета и малки деца. Обикновено се установява през първите няколко години от живота.
Това е рядко заболяване, което може да бъде наследствено.
Причинява се от неправилно развитие на дренажната система на окото преди раждането, в следствие на което се увеличава вътреочното налягане и се уврежда зрителния нерв.

Симптомите на детската глаукома включват увеличен размер на очната ябълка, помътняване на роговицата , обилно сълзене и чувствителност към светлина.

КАК СЕ ЛЕКУВА ГЛАУКОМАТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ?

Лечението на глаукомата в детска възраст е само хирургично. Медикаментозното лечение е само в периода от поставяне на диагнозата до осъществяване на оперативната интервенция (времето за предоперативна подготовка).

Локалното лечение при деца се прилага с особено внимание поради повишена честота на системни странични ефекти.

При неусложнени случаи, хирургичното лечение може да коригира структурните дефекти и крайния резултат да бъде благоприятен за зрението на детето.

Очна клиника “Д-р Голев – Дюнягьоз” е от малкото места в България, където се работи с изключително щадящи за окото методи.  Използваме най-добрите продукти и консумативи , които гарантират максимален контрол на вътреочното налягане . В клиниката се правят над 1000 антиглаукомни операции годишно. Главен хирург и началник на очното отделение е д-р Димитър Голев  с многогодишен опит в очната хирургия.