Център Димитровград

Телефон: +359 887 807 667

Център Харманли

Телефон: +359 877 845 799

Център Хасково

Телефон: +359 877 505 151