Очен медицински център Д-р Голев разполага с най – модерен комбиниран А/В ехограф на Sonomed.

Ехографията се използва за изследване на очното дъно, когато има непрозрачни очни среди като мътнини на роговицата, плътна катаракта или кръв в стъкловидното тяло, както и на тъканите зад и около очната ябълка. С него може да се установи наличието и локализацията на отлепване на ретината, точните граници и височината на очни или орбитни тумори, дебелината на двигателните мускули на окото.

В нашата клиника се извършва както В-ехография (двуизмерен срез на очните тъкани), така и А-ехография (за измерване дължината на предно-задната ос на окото), необходима за изчисляването на диоптричната сила на изкуствената вътреочна леща при катаракталната хирургия.

В нашата клиника използваме най – модерен комбиниран А/В ехограф на Sonomed.