Клиниката разполага с HUVITZ – WAVE FRONT кератометър, който позволява прецизна диагностика.

Кератометър е уред за изследване на пречуващата сила на раговицата. Вече в по модерните уреди е комбиниран заедно с аврорефрактометъра и дава възможност за по-прецизни резултати . Комбинираният уред се нарича Авторефрактокератометър.

Кератометрията най – често се използва за:

– Изчисление на диоптричната сила на изкуствената вътреочна леща

– Определяне на кривината на роговицата при изписване на контактни лещи

– Определяне на астигматизма на роговицата