Скиаскопия

Скиаскопията или ретиноскопията е обективен метод за изследване на цялостната рефракция на окото, посредством търсене вида и промените на зеничната сянка. Метода е подходящ за изследване на бебета.

Изследването се извършва в тъмна стая с помощта на електрически скиаскоп и набор от скиаскопични скали, като зеницата на окото е предварително разширена. Лекарят застава на разстояние 1 метър от пациента.

При осветяване със скиаскопа се получава просветляване и зеницата придобива червеникав цвят. При придвижване на скиаскопа по ръба на зеницата се получава сянка, която с помощта на скиаскопичните скали се неутрализира до момента в който червената зеница стане изведнъж черна.