OCT (scanner)

Очен медицнски център Д-р Голев разполага с последен модел оптичен кохерентен томограф (ОСТ) на марката Huvitz .

Tова изследване дава срезове на ретината с изключително голяма разделителна способност (10 пъти по-голяма от ядрено-магнитния резонанс), получавани в реално време, като цялата процедура трае не повече от 10 минути.

Оптичната кохерентна томография (ОСТ) е съвременен образен метод в офталмологията, който поради изключителната си приложимост и полезност е широко използван и необходим.ОСТ използва монохроматична светлина с определена дължина на вълната. Тази светлина е част от слънчевия спектър и за това не се наблюдават никакви странични и вредни явления бърху окото и организма. Тъканите имат способността да пропускат, разсейват и отразяват тази светлина, което след обработка на отразения сигнал се използва за конструиране на образ от очното дъно или на стуктурите от предния очен сегмент.

ОСТ дава изображение на отделните роговични слоеве, което е незаменимо при заболявания на роговицата. Методът измерва роговичната дебелина (пахиметрия), което е важно за диагностиката и оценката на риска от прогресия при глаукома.

Друго безценно приложение на ОСТ е диагностика и проследяване на заболявания на ретината като макулна дегенерация, едем на макулата, вродени дистрофии на заден полюс, хориоретинити, централен хориоретинит, глаукома и други.

Глаукомата е дегенеративно заболяване на зрителния нерв, водещо до необратима слепота. Това означава, че при липса на навременна ранна диагностика и своевременно ефективно лечение, възможностите за запазване на добро зрение намаляват. При развита и напреднала глаукома не може да се възвърне намаленото вече зрение, може единствено да се спре бъдещо влошаване. ОСТ доказано дава обективна количествена информация за наличието и степента на най-ранни глаукомни промени в ретината, често преди те да са се отразили на периферното зрение и периметъра.

Изследване на зрителен нерв

SPECTRAL DOMAIN HUVITZ , в сравнение с други ОСТ апарати дава по-прецизна сегментация на ретинните слоеве, с възможност за измерване на вътрешния плексиформен слой и слоя на телата на ганглийните клетки отделно от нефрофибрилерния слой в макулата.

изследване-на-макула

Изследване на макула