Какво е Акинетопсия ?

Акинетопсия произлиза от гръцки: a за “не”, kine за “движение” и opsia за “виждам”. Акинетопсията се превежда буквално като „слепота при движение“, при което пациентът има трудности при специфичното възприемане на обекти в движение. Това е много рядко състояние със само няколко описани случая в литературата. Смята се, че има два вида акинетопсия; „Замръзнали кадри“, известни също като кинематографско виждане, и „изчезващи обекти“, веднага щом се движат.

Заболяването се изразява в смущение между нервната система и умствените способности, в случая – между главния мозък и възприятията.

При акинетопсията не просто се възприема серия от изменения, а образ, без каквото и да било движение. Например, движението на ръка може да се изрази в множество образи с неясен профил на ръката, следващи нейното движение в пространството. Само когато хората, страдащи от заболяването, и средата около тях са напълно неподвижни, те виждат нормален образ. Но ако обектите се движат, се получава наслагване между серията образи.

Причини за болестта ?

Описани са няколко причини за причиняване на акинетопсия. Те включват инфаркт, травматично мозъчно увреждане, невродегенеративно заболяване като болестта на Алцхаймер (визуален вариант на болестта на Алцхаймер/задна кортикална атрофия), епилепсия, халюциногенно персистиращо разстройство (при продължителна употреба на халюциногенни вещества) и неблагоприятен ефект от лекарства.

Диагноза

Диагнозата акинетопсия се поставя клинично. Няма диагностични тестове или патоанатомични находки при изследването. При просто изследване с хвърляне на топка, която пациентът да хване, може да бъде полезно за откриване на неспособността на пациента да възприема движение.

Лечение

Акинетопсия може е трудно състояние за лечение. Терапията зависи от основната причина. Прилага се вестибуларна и зрителна рехабилитация в колаборация с очен лекар.

Очна клиника “Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на акинетопсия така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “ ГОЛЕВ ”

  • 0877 505 151
  • гр.Хасково, бул.България 43
  • 0887 807 667
  • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
  • 0877 845 799
  • гр.Харманли, бул. България 46