Какво е Далтонизъм (цветна слепота) ?

Способността на зрителната система да възприема дразнения на лъчи с различна дължина на вълната, в резултат на което се поражда обективно усещане за цветовете се нарича цветоусещане. В разговорния език като синоним се използва думата далтонизъм, въпреки че всъщност терминът означава точно определен вид цветна слепота – деутеранопия или невъзприемане на зеления цвят. Терминът произлиза от името на английския химик Джон Далтон, който сам страда от това зрително нарушение и първи го описва.

Нормалното човешко око различава три основни цвята (червен, зелен и виолетов),  и около 150-180 междинни цвята, получени от смесването им. Цветна слепота или дисхроматопсия е дефект на човешкото зрение, който се изразява в неспособността да се разграничават определени или всички цветове.

Разстройствата в цветоусещането са вродени и придобити.

Вродените разтройства на зрението са дихроматопсии и при тях се наблюдава:

 • Аномална трихромазия – зрителната система възприема и трите основни цвята, но по-слабо от нормалните.

-Дейтеранопия – намалено цветоусещане към зелено

-Протанопия – намалено цветоусещане за червено

– Тританопия – намалено цветоусещане към виолетово и се среща рядко

 • Дихромазия – зрителната система не възприема един от основните три цвята. Най-честата слепота е за зелено:

– Дейтеранопия – липса на цветоусещане към зелено

– Протанопия – липса на цветоусещане за червено

– Тританопия – липса на цветоусещане към виолетово

 • Монохромазията е тотална цветна слепота. Всички цветове се възприемат като степе­ни между черния и белия цвят. Увредена е само цветната функция на конусчетата.

Най-тежкото състояние е Ахромазията – също тотална цветна слепота, но придружена и от други тежки зрител­ни аномалии – намалена зрителна острота, централен скотом, хемералопия, фотофобия. Дължи се на тежко засягане на конусчетата.

            Придобитите цветни разстройства придружават различни очни заболявания. засягащи ретината (макулни дегенерации и възпаления, отлепване на ретината). Придобитите цветни разстройства иматследните специфични характеристики:

 • понижена е чувствителността и към трите основни тона:
 • яркостта на цвета съшо се възприема неправилно;
 • често засягането е монокуларно;
 • смущението тьрпи динамика и може да се нормализира;
 • смушения в адаптацията и зрителната острота
 • промени в очното дъно и др.

Ограничения

Оарушенията в цветоусещането мога да ограничат някои дейности, дори прости на вид – избор и приготвяне на храна, градинарство, спорт, избор на дрехи. Шофирането е предизвикателство и е забраннто, при по-тежко засягане. Проблеми могат да се появят и при различни професии като електротехници, фотографи, пилоти и др. Има затруднения при разбиране на информация в документи, интернет, презентации, карти, диаграми

Как се установява цветната слепота?

За установяване на цветна слепота се използват многоцветни (полихроматични) табла, известни като тестове на Ишихара по името на японския офталмолог Д-р Шинобу Ишихара. Тестът съдържа 38 цветни кръга, изпъстрени с цветни точки, неправилно разположени, някои от които формират цифри или фигури от два или повече цвят на фона на другите цветове. С тях лесно се определя дали има проблем и колко е сериозен той. В клиниката за точно разпознаване на вида нарушение се използва специален апарат – анамалоскоп.

Изледване на цветоусещане

Лечение на цветна слепота ( далтонизъм) ?

Вродената цветна слепота е за съжаление е нелечима. Напоследък се прилагат специални цветни контактни лещи, които водят до частично подобряване на цветоусещането при пациени , които имат леко нарушение в цветоусещането на някои от основните цветове. При пълно нарушение на цветоусещане кореция не е възмоцна.

Очна клиника “Д-р Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на Далтонизъм (цветна слепота)  така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “Д-Р ГОЛЕВ”

 • 0877 505 151
 • гр.Хасково, бул.България 43
 • 0887807667
 • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
 • 0877845799
 • гр.Харманли, бул. България 46