Късогледството (Миопия) е състояние на окото, при което фокусът на наблюдавания предмет е пред ретината, което се проявява с неясно виждане. Причината за това състояние е или относително по-дълга предно-задна ос на окото, или по-силно пречупваща оптична система (леща и роговица).

Късогледството започва обикновено в ранните детски години, като се увеличава до 18-21-годишна възраст. При високостепенните късогледства нарастването на диоптрите може да продължи през целия живот. Този тип пациенти подлежат на периодични прегледи поради повишен риск от отлепване на ретината.

Късогледството е най-честата рефрактерна аномалия на зрителния апарат. То се проявава с невъзможност за ясно фокусиране на предмети, разположени на голямо разстояние от окото, като същевременно близките обекти се визуализират ясно и точно. Медицинският термин за късогледство е миопия.

Симптоми

Често началото на миопията е незабелязана. Това начало може да е в ранна детска възраст, но може да се наблюдава и при възрастни. Обикновено оплакванията са твърде субективни. Засегнатите от миопия  изтъкват, че не виждат добре на далеч , имат чувство на размазване на предметите, нерядко имат и обилно сълзене и главоболие от пренапрежение на околоочните мускули . Децата често се доближават до телевизора да виждат по добре или се оплакват, че не виждат добре на даската.

Причини:

Все още не са открити конкретните причини и механизми на възникването на късогледството. Съществуват много теории, обаче нито една от тях не обхваща изцяло проблема и не обяснява в пълнота всички негови особености.

Едни от най-често коментираните хипотези за това, какво води до появата на миопията, са следните:

  • наследствена теория – в много проведени изследвания резултатите показват, че децата на късогледи родители в даден момент от развитието си също слагат очила. По-задълбочени изследвания върху тази хипотеза показват, че в действителност дължината на очната ябълка при тези деца е малко по-голяма от тази при деца, чиито родители са с нормално зрение (т.нар.еметропи). По-голямата дължина на очния булбус е предпоставка за появата на миопия, което предопределя и по-големия риск за възникването на рефрактерната аномалия. От друга страна обаче учените посочват редица случаи на деца с късогледи родители, които не страдат от късогледство, както и случаи на късогледи деца с родители еметропи. Това показва, че наследстветният фактор е съществен, но не и изцяло отговорен за възникването на късогледството.
  • продължителна и честа работа на близко – все по-често се наблюдава корелация между продължителната работа на близко като четене, работа с компютър и появата на миопия. Вероятно причината за това се крие в пренапрягане на зрителния анализатор, което води до появата на умора на очните мускули, в резултат на което тяхната еластичност и гъвкавост се нарушават и това предопределя промяна в дължината на очния булбус. Тази теория може би донякъде обяснява защо хората, които развиват научна дейност и прекарват голяма част от времето си сред книгите, носят очила. Още повече, че при тези хора степента на миопия е значително по-висока отколкото сред останалите хора. И все пак учените са на мнение, че факторът пренапрягане на зрителния анализатор при честа и продължителна работа на близо не би могъл самостоятелно да доведе до късогледство.
  • стрес – както и при много други патологични състояния, и тук се отдава известно влияние на стресовите фактори, без да може да се посочат точните механизми на неговото влияние
  • недобра зрителна хигиена – тук се има предвид лошото осветление, неправилната поза на тялото, четенето от прекалено близко разстояние. За тези фактори понастоящем се приема, че имат второстепенно значение.
  • прекомерната употреба ва въглехидрати – някои специалисти споделят, че особено в ранна детска възраст, в резултат на повишена консумация на въглехидрати в организма възниква хиперинсулинемия, която в последствие уврежда зрителния анализатор.

Лечение:

Какво е лечението na късогледството ?

Целта на лечението на късогледството е да помогне да се коригира проблема в зрението ви, чрез използване на коригиращи лещи или прилагане на рефрактивна хирургия.

Очила:  

  • Разнообразието на очила е широко и е въпрос на естетически и финансов избор. Очна клиника “Д-р Голев” предлага терапевтична корекция при децата със специални очила със стъкла с  т.н контрол миопия (CONTROL MYOPIA). Дизайна на стъклото е направен така, че  да омекотява зрението като намали напрежението на очите. За повече информация по отношение на стъклата може да се обадите в нашата очна клиника.

   Контактни лещи.

  • Голямо е и разнообразието от контактни лещи – има твърди, меки, за еднократна употреба, двуфокусни и т.н.

Лазерна корекция на диоптрите

  • С напредването и модернизацията на лазерите тази процедура вече става доста честа

За да научите повече за лазерната корекция проследете този ЛИНК!

Корекция с вътреочни лещи

  • Вътреочните лещи са доста добър избор за постоянна корекция на диоптрите. Те не се поставят само при наличие на катаракта . Те могат да бъдат поставени и при хора, които искат трайно решение на проблема с дииоприте особенно при тези , които имат високи диоптри.

За да научите повече за вътреочните лещи проследете този ЛИНК!

 

ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ГОЛЕВ