Какво е очна хипертензия ?

            Очната хипертензия е състояние с високи стойности на вътреочно налягане, но без функционални и анатомични промени.

Нормално очното налягане е със стойности 10 — 21 mm/Hg. За високо очно налягане можем да говорим при направени измервания на очното налягане и стойността е над 23mm/Hg. Вътреочното налягане се повишава при пациента най-често, когато той легне. Хора с такова с високо очно налягане са предразположени към глаукома.

Обикновенно хората с високо очно налягане нямат никакви оплаквания. Високото налягане се открива случайно при рутитен преглед и за това са особено важни редовните профилактични прегледи при офталмолог.

Измерването на вътреочното налягане става чрез тонометър, а изследването се нарича тонометрия. При установяване на високо вътреочно налягане трябва да се направят още поне 3 изследвания, за да се потвърди очната хипертензия. Необходимо е и назначаване на изчисление на дебелината на роговицата (пахиметрия). При някои пациенти по-тънката роговица може да даде фалшиво ниски стойности на вътреочното налягане, а дебелата роговица фалшиво по-високи стойности.

Хората с очна хипертензия може също така да изпитат постепенна загуба на периферното зрение като тяхното заболяване прогресира до ранните стадии на глаукома.

Рисковите фактори за очната хипертензия са :

 • абнормна продукция на вътреочна течност от цилиарните израстъци, които са богати на капиляри
 • нарушено оттичане на вътреочната течност
 • някои медикаменти (системна употреба на кортикостериди)
 • очна травма
 • някои очни заболявания (псевдоексфолиативен синдром, синдром на пигментна дисперсия, силно късогледство).
 • други фактори

Какво се лекува очната хипертензия?

При необходимост, очната хипертензия се лекувана с приложение на капки за очи за намаляване на очното налягане. Хората във висок риск от глаукома е нужно да посещават редовни офталмологични прегледи (на всеки 3 месеца) и да спазват стрикно всички препоръки за намаляване на опасността.

Очна клиника “Д-р Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на очна хипертензия  така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “Д-Р ГОЛЕВ”

 • 0877 505 151
 • гр.Хасково, бул.България 43
 • 0887807667
 • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
 • 0877845799
 • гр.Харманли, бул. България 46