Сидромът на Ушер – Халгрен (Usher–Hallgren syndrome) е рядко генетично увреждане, проявяващо се с нарушение на слуха и зрително увреждане, известно като ретинитис пигментоза, при което настъпва прогресивно влошаване на зрението. Някои пациенти със синдром на Ушер имат нарушения в координацията.

Смята се, че това заболяване се проявява в около 3-10 души от 100 хиляди по целия свят

Ушер синдром има три клинични подтипа, означени като I, II и III-ти според тежестта си:

Тип I-пациенти: при тях има значителна глухота по рождение, като зрението им започва да намалява още през първата декада на живота им. Поради проблеми във вестибуларния апарат те имат проблеми с координацията, като се учат да ходят бавно като деца.

Тип II-пациентите също се раждат глухи по рождение, но нямат толкова тежко изразени проблеми с координацията. Започват да губят зрението си в по-късна възраст (втора декада) и могат да запазят зрението дори до средна възраст.

Тип III-пациентите не се раждат глухи, но постепенно загубват слуха и зрението си през различен етап от живот им – зрялост или най-често през детството или юношеството. Могат да имат или да липсват координационни нарушения.

Симптоми

Основните симптоми на болестта са слухови нарушения и ретинитис пигментоза, което води до следните симптоми:

 • Нощна слепота
 • Загуба на нощно зрение в началните стадий
 • Бели петна в периферното зрение в междинните стадии
 • Зрителни нарушения тип като през тръба
 • Загуба на периферно зрание
 • Прогресивна ретинална дегенерация
 • Зрителни нарушения
 • Прогресивна загуба на зрението
 • Слепота

 Диагноза 

Поставя се след изследване на очното дъно, цветна снимка (ФА) , ОСТ и Ангио-ОСТ.

Лечение

След като е генетично увреждане няма специфично лечение за синдрома на Ушер. Очните прояви се лекуват симптоматично. Препоръчват се приемането на Витамин А във високи дози (15 000 IU – международни единици) под лекарско наблюдение.

Очна клиника “Д-р Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на синдром на Ушер така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “Д-Р ГОЛЕВ”

 • 0877 505 151
 • гр.Хасково, бул.България 43
 • 0887807667
 • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
 • 0877845799
 • гр.Харманли, бул. България 46