Химическото нараняване е най-честата причина за изгаряне на роговицата. Химически наранявания на очите се случват в дома, промишлени условия, ферми и други места. Химическите наранявания от нападения представляват приблизително 11% от химическите наранявания и обикновено водят до тежки наранявания.

Химическите агенти могат да бъдат киселини или основи

Основните условия, в които възникват киселинни наранявания, са: лаборатории, индустрия и дом; докато най-честите киселини, участващи в очни наранявания, по ред на разпространение, са сярна, азотна, солна и оксалова киселина.

Автомобилните батерии отделят сярна киселина, когато експлодират. Флуороводородната киселина има тенденция да причинява по-сериозни наранявания поради увеличеното си проникване в тъканите и допълнителния ефект на нейните флуоридни йони.

Проникването на киселини се намалява от очната тъкан, тъй като киселината причинява утаяване на протеини и денатурация, което действа като химически буфер. Ако лимбалните стволови клетки са увредени, дългосрочната прогноза е лоша. Директно свързано с киселина увреждане на тъканите, вторично възпаление и фиброза могат да доведат до вторична глаукома и образуване на катаракта.

Алкалните наранявания обикновено са по-тежки от киселинните наранявания поради техните липофилни ефекти и способността им да проникват през роговицата чрез осапуняване на компонентите на клетъчната мембрана, което води до клетъчно разрушаване. Алкалите са често срещана причина за очна химическа травма. Натриевият хидроксид, калциевият хидроксид и амониевият хидроксид са някои от най-разпространените алкални агенти, участващи в очни наранявания.

 Обичайните битови предмети, съдържащи алкални агенти, са почистващи препарати за баня, гипс, луга, вар, цимент и амоняк.

Лечение

Необходимо е първоначално да се идентифицират химикала(ите), токсичността и възможното третиране(ия), ако е налично. И двете очи трябва да бъдат внимателно прегледани. Химическите изгаряния обикновено трябва да се промиват със стерилен физиологичен разтвор или разтвор на Рингер. Лечението трябва да започне незабавно и да започне с промивка на очните тъкани за разреждане, неутрализиране и отстраняване на киселината или основата, което намалява степента на увреждане на тъканите.

Водата е хипотонична, тя дифундира през деепителизираната роговица и не е толкова ефективна, колкото други промиващи агенти с по-висок осмоларитет. Водата обаче е полезна, когато не са налични други разтвори за промивка. Ако има такива, предпочитат се решения с буферен капацитет. Промивката трябва да продължи най-малко 15 минути с най-малко 1000 ml разтвор с потвърждение за нормализиране на pH с ленти лакмусова хартия и вторичен pH тест 10 минути по-късно, за да се потвърди неутрализацията на киселината или основата.

Локално (местно) се прилага още атропин, мехлеми, витамин А, сулфамиди и антибиотици за предотвратяване на инфекция.

При химични изгарянияне не трябва да се поставя превръзка на окото, тъй като тя пречи на отстраняването на химичното вещество чрез рефлексно увеличеното сълзотечение. При много тежки изгаряния, когато конюнктивата е некротична и къслива, се прилага хирургично лечение, като некротичната тъкан се отстранява. При тежки изгаряния на роговицата с настъпила или застрашаваща перфорация се предприема също частична или пълна оперативна пластика.

Очна клиника “Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на химични изгаряния на очите така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “ ГОЛЕВ ”

  • 0877 505 151
  • гр.Хасково, бул.България 43
  • 0887 807 667
  • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
  • 0877 845 799
  • гр.Харманли, бул. България 46