Развитие на зрението на детето през първите месеци от живота

От 0 до 1 месец:

Детето затваря очи, при наличието на светлина.

Детето разграничава контраста между светло и тъмно.

Зрителното му поле е под 30 см.

От 1 до 2 месеца:

Детето се вглежда внимателно в родителите си

Детето проследява ръцете си с очи, в рамките на зрителното му поле.

Детето различава белия, черния, червения, зеления и сивия цвят.

Детето мести главата към светлината.

От 2 до 3 месеца:

Детето разпознава лица и ги запомня.

Детето следи с очи движението на обектите.

Неговото близко и далечно зрение са по-ясно изразени.

От 3 до 4 месеца:

Детето притежава бинокулярно зрение с навършването на четири месечна възраст.

Детето се фокусира без затруднения на от разстояние 40 cm.

Детето може да различава повече цветове.

Детето наблюдава и играе с ръцете си.

След 5 месеца:

Кординацията между това, което вижда и двигателните му функции, позволяват на детето да прави движения на натиск с ръцете си.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *